Myrangatan 13, 745 37 Enköping 0171-38883 info@elvbygg.se

Återställning brandskada Sala-Heby

2019 – 2020

Totalentreprenad

Vi hjälper Sala Heby Energi AB med återställning efter brandskada. Arbetet förväntas vara klart till årsskiftet 2019/2020

Kontakta oss inför nästa projekt