Försäkringsärende

Extra hög kompetens och känsla

Vi har avtal med flertalet av de stora försäkringsbolagen och ärendena tilldelas oss genom dessa. Vi har arbetat med försäkringsskador i många år och har stor förståelse för att det kan vara känsligt när vi kliver in i en skada i hemmet som kan beröra människor på olika sätt.
Försäkringsbolagen har alla olika villkor och det är verkligen en utmaning för oss att iordningställa skadorna på ett sådant sätt alla blir nöjda. För att lyckas arbetar vi mycket med tydlighet och kommunikation, både mot försäkringsbolagen och deras kunder.

Kontakta oss inför nästa projekt