Kommun

trygg Erfarenhet med tät dialog

Kommuner och statligt ägda bolag är viktiga beställare för oss på Elvbygg och vi har stor vana att arbeta med offentliga upphandlingar. Vi uppför fastigheter och utför byggservice för kommunal verksamhet, vård, kontor och annan offentlig verksamhet. I dagsläget har vi ramavtal med ett flertal offentliga beställare där vi utför byggservicearbeten. För oss är det viktigt att ha en nära och tät dialog med våra beställare och vi gör vårt yttersta för att se till att arbetena drivs på ett sådant sätt att verksamheten påverkas så lite som möjligt.

Kontakta oss inför nästa projekt