Byggservice

Alla kompetenser tas tillvara

Byggservice är när vi hanterar våra mindre projekt. Det kan vara renovering- och underhållsarbeten eller mindre entreprenader såsom om- och tillbyggnader och komplementbyggnader. Vi har många duktiga hantverkare som är flexibla och har en bred kunskap inom byggbranschen.

Våra mindre projekt utförs antingen på fast pris eller på löpande räkning, vilket som passar kunden bäst. Vid fast pris lämnar vi en offert på arbetet innan vi startar, vilket ger kunden en trygghet i att veta vad som ska betalas när arbetet är slutfört. Vid akuta ärenden eller vid komplicerade renoveringar där det är svårt att uppskatta hur lång tid arbetet kommer ta kan det vara bättre att låta oss utföra arbete på timme, det vill säga enligt löpande räkning. 

Ett exempel på byggservice:

Byggservice är när vi hanterar våra mindre projekt. Det kan vara renovering- och underhållsarbeten eller mindre entreprenader såsom om- och tillbyggnader och komplementbyggnader. Vi har många duktiga hantverkare som är flexibla och har en bred kunskap inom byggbranschen.

Våra mindre projekt utförs antingen på fast pris eller på löpande räkning, vilket som passar kunden bäst. Vid fast pris lämnar vi en offert på arbetet innan vi startar, vilket ger kunden en trygghet i att veta vad som ska betalas när arbetet är slutfört. Vid akuta ärenden eller vid komplicerade renoveringar där det är svårt att uppskatta hur lång tid arbetet kommer ta kan det vara bättre att låta oss utföra arbete på timme, det vill säga enligt löpande räkning. 

Kontakta oss inför nästa projekt