Generalentreprenad

Vi bygger det du beställer

En generalentreprenad är en typ av utförandeentreprenad, där vi får färdiga handlingar att bygga efter och ansvarar sedan för själva utförandet av projektet. Normalt sett har beställaren enbart avtal med oss som huvudentreprenör och vi tecknar i vår tur avtal med övriga entreprenörer. Den stora skillnaden mot totalentreprenad är alltså att beställaren själv har tagit fram och ansvarar för utformningen och projekteringen av projektet.

Till grund för våra generalentreprenader ligger vanligtvis standardavtalet AB04.

Kontakta oss inför nästa projekt