Myrangatan 13, 745 37 Enköping 0171-38883 info@elvbygg.se

Referenser

Västra Ringgatan

År: 2018 – 2019 Totalentreprenad På Västra Ringgatan i Enköping har vi åt Granporten AB byggt om en f.d. studielokal till 2 stycken lägenheter, en 2 rok på ca 56 kvm och en 4 rok på ca 80 kvm. Projektet påbörjades i oktober 2018 och avslutades i februari 2019.

Läs mer

Västerviksgatan stamrenovering

År: 2019 – pågående Totalentreprenad Västerviksgatan, på Västerviksgatan utför vi åt Solporten Fastighets AB en stamrenovering samt ytskiktsrenovering om totalt 39 badrum. Projektet beräknas bli färdigställt till sommaren 2019.

Läs mer

Bergsgatan stamrenovering

År:  2018 – pågående Totalentreprenad Bergsgatan, åt Riksbyggen genom för vi en stamrenovering samt ytskiktsrenovering i totalt 102 badrum. Projektet pågår till och med hösten 2019.

Läs mer

Linbanegatan

År: 2018 – 2019 Totalentreprenad Ombyggnation och anpassning av lokaler åt Lantmännen, yta ca 1100 kvm .

Läs mer

Örsundsbro brandstation

År: 2018 – pågående Generalentreprenad I Örsundsbro uppför vi en ny brandstation åt beställaren Enköpings kommun, som kommer ersätta den befintliga stationen som inte uppfyller dagens krav. Projektet om 622 m2 BTA är i full gång och väntas stå klar våren 2019.

Läs mer

Enavallens Sporthall

År: 2017-2018 Totalentreprenad Till Enköpings kommun uppför Elvbygg en ny sporthall på Enavallens idrottsområde. Hallen är en fullstor idrottshall med fyra omklädningsrum, personalrum samt funktionärsrum.

Läs mer

Nya ishallen, Enköping

År: 2016-2017 Generalentreprenad Elvbygg har uppfört Enköpings nya ishall åt Enköpings kommun. Byggnaden består utav hallen med tillhörande ytor, omklädningsrum och administrativa utrymmen. Stommen är en limträstomme där delar har kompletterats med stål. Fasaden är klädd med plattor med färgglada områden och är belägen i anslutning till den befintliga Bahcohallen. Till projektet hörde också utbyte…

Läs mer

Privatbostad, Haga strand

År: 2017-2018 Totalentreprenad I ett nytt bostadsområde utanför Enköping uppför Elvbygg en arkitektritad villa med en boyta på ca 200 m² plus garage. Huset är byggt i ett plan där fasaden består av både träpanel och puts. Yttertaket kläs med bandtäckt plåt i liknande kulör som putsen.

Läs mer

BRF Limone

År: 2016-2017 Totalentreprenad Nybyggnation av radhus, totalt 7 stycken bostadsrättslägenheter där varje lägenhet är uppdelad i två plan. Stomsystemet består utav Jackon-block med en kärna av betong. Dessa kläs delvis med panel och övrig yta putsas.

Läs mer

BRF Eira

År: 2017 – pågående Totalentreprenad Nybyggnation av radhus, totalt 12 stycken bostadsrättslägenheter där varje lägenhet är uppdelad i två plan. Stomsystemet består utav Jackon-block med en kärna av betong. Dessa kläs delvis med panel och övrig yta putsas. Husen är sammansatta i två svängda längor.

Läs mer