Myrangatan 13, 745 37 Enköping 0171-38883 info@elvbygg.se

Referenser

EHB takbyten Tärbygatan

År: 2019 – pågående Totalentreprenad På uppdrag av AB Enköpings Hyresbostäder så utför vi takarbete på Tärbygatan 1A-9D (takyta totalt ca. 2010 kvm)  

Läs mer

EHB ombyggnation av fläktrum Kryddgården

År: 2019 – pågående Partnering Åt Enköpings Hyresbostäder, EHB, projekterar och utför vi en ombyggnation av fläktrummet på Kryddgårdens äldreboende. Projekteringen startade februari 2019 och utförandet planeras starta under sommaren och fortsätta fram till årsskiftet 19/20. Projektet utförs i samverkan med beställaren som ett partneringprojekt.  

Läs mer

Västra Ringgatan

År: 2018 – 2019 Totalentreprenad På Västra Ringgatan i Enköping har vi åt Granporten AB byggt om en f.d. studielokal till 2 stycken lägenheter, en 2 rok på ca 56 kvm och en 4 rok på ca 80 kvm. Projektet påbörjades i oktober 2018 och avslutades i februari 2019.

Läs mer

Västerviksgatan stamrenovering

År: 2019 – pågående Totalentreprenad Västerviksgatan, på Västerviksgatan utför vi åt Solporten Fastighets AB en stamrenovering samt ytskiktsrenovering om totalt 39 badrum. Projektet beräknas bli färdigställt till sommaren 2019.

Läs mer

Bergsgatan stamrenovering

År:  2018 – pågående Totalentreprenad Bergsgatan, åt Riksbyggen genom för vi en stamrenovering samt ytskiktsrenovering i totalt 102 badrum. Projektet pågår till och med hösten 2019.

Läs mer

Linbanegatan

År: 2018 – 2019 Totalentreprenad Ombyggnation och anpassning av lokaler åt Lantmännen, yta ca 1100 kvm .

Läs mer

Örsundsbro brandstation

År: 2018 – pågående Generalentreprenad I Örsundsbro uppför vi en ny brandstation åt beställaren Enköpings kommun, som kommer ersätta den befintliga stationen som inte uppfyller dagens krav. Projektet om 622 m2 BTA är i full gång och väntas stå klar våren 2019.

Läs mer