Myrangatan 13, 745 37 Enköping 0171-38883 info@elvbygg.se

Referenser

Örsundsbro brandstation

År: 2018 – pågående Generalentreprenad I Örsundsbro uppför vi en ny brandstation åt beställaren Enköpings kommun, som kommer ersätta den befintliga stationen som inte uppfyller dagens krav. Projektet om 622 m2 BTA är i full gång och väntas stå klar våren 2019.

Läs mer

Enavallens Sporthall

År: 2017 – pågående Totalentreprenad Till Enköpings kommun uppför Elvbygg en ny sporthall på Enavallens idrottsområde. Hallen är en fullstor idrottshall med fyra omklädningsrum, personalrum samt funktionärsrum. Projektet beräknas stå klart sommaren 2018.

Läs mer

Privatbostad, Haga strand

År: 2017-2018 Totalentreprenad I ett nytt bostadsområde utanför Enköping uppför Elvbygg en arkitektritad villa med en boyta på ca 200 m² plus garage. Huset är byggt i ett plan där fasaden består av både träpanel och puts. Yttertaket kläs med bandtäckt plåt i liknande kulör som putsen.

Läs mer

BRF Limone

År: 2016-2017 Totalentreprenad Nybyggnation av radhus, totalt 7 stycken bostadsrättslägenheter där varje lägenhet är uppdelad i två plan. Stomsystemet består utav Jackon-block med en kärna av betong. Dessa kläs delvis med panel och övrig yta putsas.

Läs mer

BRF Eira

År: 2017 – pågående Totalentreprenad Nybyggnation av radhus, totalt 12 stycken bostadsrättslägenheter där varje lägenhet är uppdelad i två plan. Stomsystemet består utav Jackon-block med en kärna av betong. Dessa kläs delvis med panel och övrig yta putsas. Husen är sammansatta i två svängda längor.

Läs mer

Restaurang Chop Chop, Västerås

År: 2014-2015 Totalentreprenad I Västerås har Elvbygg uppfört en helt ny restaurang med drive-thru åt beställaren Spicy Lime Chicken AB. I projektet ingick projektering, byggnation samt iordningställande runtom fastigheten med ytor, skyltar och belysningar.

Läs mer

Nya ishallen, Enköping

År: 2016-2017 Generalentreprenad Elvbygg har uppfört Enköpings nya ishall åt Enköpings kommun. Byggnaden består utav hallen med tillhörande ytor, omklädningsrum och administrativa utrymmen. Stommen är en limträstomme där delar har kompletterats med stål. Fasaden är klädd med plattor med färgglada områden och är belägen i anslutning till den befintliga Bahcohallen. Till projektet hörde också utbyte…

Läs mer

Renovering Simtuna Kyrka

År: 2010 Totalentreprenad Åt Fjärdhundra församling utförde Elvbygg en helrenovering av den medeltida kyrkan Simtuna kyrka. Kyrkan hade mögelskador som sanerades och hela bänkkvarteren demonterades, byggdes om och återställdes. I vapenhuset uppfördes en ny toalett och pentry och ett nytt entréparti monterades. I samband med entreprenaden utfördes sidoentreprenader som installation av bergvärme, ny elinstallationer samt…

Läs mer