EHB ombyggnation av fläktrum Kryddgården

År: 2019 – 2020

Partnering

Åt Enköpings Hyresbostäder, EHB, projekterar och utför vi en ombyggnation av fläktrummet på Kryddgårdens äldreboende. Projekteringen startade februari 2019 och utförandet planeras starta under sommaren och fortsätta fram till april 2020. Projektet utförs i samverkan med beställaren som ett partneringprojekt.

 

Kontakta oss inför nästa projekt