Fasadbyte och konvertering av värmesystem

2020 – 2021

Delad entreprenad

Vi har fått i uppdrag av Enköpings hyres bostäder att byta fasad och konvertera värmesystemet på Skolvägen i Örsundsbro.

Kontakta oss inför nästa projekt