Fjärdhundraskolan, ventilationsbyte

2019 – 2019

Generalentreprenad

På uppdrag av Enköpings kommun så byter vi ventilationen i Fjärdhundraskolan. Bytet väntas vara klart hösten 2019

Kontakta oss inför nästa projekt