Myrangatan 13, 745 37 Enköping 0171-38883 info@elvbygg.se

Linbanegatan

År: 2018 – 2019

Totalentreprenad

Ombyggnation och anpassning av lokaler åt Lantmännen, yta ca 1100 kvm .

Kontakta oss inför nästa projekt