Myrangatan 13, 745 37 Enköping 0171-38883 info@elvbygg.se

Nordic M2 Fastigheter

År: 2018 – 2019

Totalentreprenad

Åt Nordic M2 Fastigheter Nr 3 AB har vi gjort en hyresgästanpassning åt Allas Vård & Omsorg. 

Kontakta oss inför nästa projekt