Nordic M2 Fastigheter

År: 2018 – 2019

Totalentreprenad

Åt Nordic M2 Fastigheter Nr 3 AB har vi gjort en hyresgästanpassning åt Allas Vård & Omsorg. 

Kontakta oss inför nästa projekt