Myrangatan 13, 745 37 Enköping 0171-38883 info@elvbygg.se

Nya ishallen, Enköping

År: 2016-2017
Generalentreprenad

Elvbygg har uppfört Enköpings nya ishall åt Enköpings kommun. Byggnaden består utav hallen med tillhörande ytor, omklädningsrum och administrativa utrymmen. Stommen är en limträstomme där delar har kompletterats med stål. Fasaden är klädd med plattor med färgglada områden och är belägen i anslutning till den befintliga Bahcohallen.

Till projektet hörde också utbyte av kyl- och vs-installationer i Bahcohallen samt en ombyggnad av dess ispist.

Kontakta oss inför nästa projekt