Myrangatan 13, 745 37 Enköping 0171-38883 info@elvbygg.se

Nybyggnationer Nyborgskolan

2021 – pågående

Generalentreprenad

Nybyggnationer på Nyborgskolan både utvändigt och invändigt.

Beställare är Enköpings Kommun.

Kontakta oss inför nästa projekt