aug 19, 2022

Nybyggnation av skola och förskola i Vittinge

Elvbygg ska bygga en ny skola och förskola i Vittinge, beställare är Heby Fastigheter AB.

Projektet startar i september 2022 och ska vara färdigt våren 2024.