sep 21, 2022

Nybyggnation av Sporthall i Jälla

Elvbygg ska bygga en sporthall i Jälla, beställare är Uppsala Kommun Skolfastigheter AB.

Projektet startar i oktober 2022 och beräknas vara klart sommaren 2024.