maj 18, 2020

Fasadbyte och konvertering av värmesystem i Örsundsbro

Elvbygg har fått uppdraget att genomföra fasadbyte och konvertering av värmesystem i Örsundsbro fas 2, kund EHB, omsättning ca 10 miljoner.