jan 26, 2022

Ombyggnation av skolbibliotek i Bålsta

Elvbygg ska utföra en ombyggnad av skolbibliotek på Futurum i Bålsta.

Beställare Håbo Kommun