Nyheter

Pressmedelande Circura – Elvbygg

Circuras tillväxtresa fortsätter genom samgåendet med Elvbygg   Elvbygg AB blir det sjunde bolaget i Circura-koncernen, som arbetar för att vårda, underhålla och förnya Sveriges fastigheter. Genom samgåendet med Elvbygg förstärks Circuras marknadsposition i Mälardalens renoveringsbransch. Circura förstärker sin geografiska närvaro i Mälardalen genom förvärvet av Elvbygg, samt får fler kompetenta kollegor i att utveckla och professionalisera renoveringsbranschen i Sverige. Elvbygg är en renoveringsaktör i Enköping med starkt service-fokus som omsätter c.SEK 200m. Hela Elvbyggs ledningsgrupp och samtliga delägare återinvesterar en stor andel av köpeskillingen i samband med transaktionen och blir därmed medägare i Circura-koncernen. ’Jag ser fram emot att…

Read More

Nybyggnation av kontor

Elvbygg ska bygga nytt kontor, beställare är Taksäkerhetsmontörerna. Det ska stå klart i december 2022.

Read More

Nybyggnation av Sporthall i Jälla

Elvbygg ska bygga en sporthall i Jälla, beställare är Uppsala Kommun Skolfastigheter AB. Projektet startar i oktober 2022 och beräknas vara klart sommaren 2024.

Read More

Nybyggnation av skola och förskola i Vittinge

Elvbygg ska bygga en ny skola och förskola i Vittinge, beställare är Heby Fastigheter AB. Projektet startar i september 2022 och ska vara färdigt våren 2024.

Read More

Ombyggnation av skolbibliotek i Bålsta

Elvbygg ska utföra en ombyggnad av skolbibliotek på Futurum i Bålsta. Beställare Håbo Kommun

Read More

Stamrenovering Vårfrugatan

Elvbygg ska göra stamrenovering och badrumsombyggnad på Vårfrugatan i Enköping. Beställare är BRF Renen.

Read More

Ramavtal med Enköpings Kommun

Elvbygg har vunnit ramavtalet med Enköpings Kommun som sträcker sig till år 2023. Vi är mycket glada att fortsätta vårt fina samarbete med vår hemmakommun.

Read More

Hyresgästanpassningar i Vedbo

Elvbygg ska utföra hyresgästanpassningar i Vedbo i Västerås, beställare är Stenvalvet.

Read More

Nytt samarbete med Mälarvillan och Murarbo AB

Elvbygg har inlett ett långsiktigt samarbete med Mälarvillan och Murarbo AB där vi ska bygga 36 villor i Sigtuna Kommun, för mer info se www.murarbo.se

Read More

Ombyggnation Nyborgsskolan

Elvbygg ska utföra ombyggnation av Nyborgsskolan, beställare är Enköpings Kommun

Read More

Stomkomplettering Rusta och Elgiganten

Vi utför stomkomplettering på Rusta och Elgiganten i Märsta

Read More

Underhåll och reparationer åt Mimer i Västerås

Elvbygg är tilldelade underhåll och reparationer på ca 3 665 lägenheter i Mimers fastighetsbestånd.

Read More

Omläggning av tak i Örsundsbro

Vi kommer att lägga om taket på Tingshuset i Örsundsbro.

Read More

Renovering av Friidrottsbanorna Enavallen

Elvbygg ska renovera friidrottsbanorna på Enavallen.

Read More

Nyproduktion av lägenheter i Bålsta

En glad nyhet är att Elvbygg fått i uppdrag att bygga åtta stycken lägenheter i Bålsta nyproduktion, kunden är Protector. Vi kommer också att renovera tre stycken lägenheter åt kunden Brf Mältaren.

Read More

Renovering av lägenheter på Kärrhöksgränd

Vi är glada för att vi ska arbeta på Kärrhöksgränd, renovering av lägenheter, kund Bro Gripen, omsättning ca 20 miljoner.

Read More

Fasadbyte och konvertering av värmesystem i Örsundsbro

Elvbygg har fått uppdraget att genomföra fasadbyte och konvertering av värmesystem i Örsundsbro fas 2, kund EHB, omsättning ca 10 miljoner.

Read More

Ombyggnation av Traktorcentralen

Vårt senaste projekt är Traktorcentralen, ombyggnation av lokalen. Beställare är Trakteko AB och omsättningen ligger på ca 12 miljoner.

Read More

Takrenovering på gamla sjukhuset i Västerås

Vi tackar Fastighets AB Stenvalvet för beställningen av takrenovering på gamla sjukhuset i Västerås, projektet heter Vedbo takomläggning Västerås, en omsättning på ca 21 miljoner.

Read More