Myrangatan 13, 745 37 Enköping 0171-38883 info@elvbygg.se
  • 2003

    Peter Vägermark köpte företaget och äger det än idag. Vi har på senare tid växt från att vara ett litet företag till ett mellanstort byggföretag med över 60 anställda.

  • Vår verksamhet

    Vår verksamhet består främst av ny- och ombyggnationer av bostäder och lokaler och så utför vi såväl mindre projekt som större general- och totalentreprenader. Läs mer om våra tjänster.

  • Alla är välkomna

    Alla är välkomna förbi vårt kontor för en kaffe och att diskutera ett projekt.

Om oss

Elvbygg är ett företag som har anor sedan 60-talet, då företaget startades. Vi är mycket stolta över att vara det största lokala byggföretag i Enköping. Bolaget ägs till 100% av Elvbygg Holding AB. Vi har en omsättning på runt 150 miljoner och vi är 65 anställda varav 11 är tjänstemän

Elvbyggs vision

Elvbygg ska vara det naturliga valet för byggnationer i Enköping med omnejd!

Elvbyggs affärsidé

Elvbygg är ett byggföretag som levererar rätt kvalité i alla led inom byggprocesser. Detta gör vi genom yrkesskicklig personal, nytänk och stort engagemang i allt vi gör!

Kontakta oss inför nästa projekt