• 2003

    Peter Vägermark köpte företaget och 2022 såldes bolaget till Circura AB. Vi har på senare tid växt från att vara ett litet företag till ett mellanstort byggföretag med över 60 anställda.

  • Vår verksamhet

    Vår verksamhet består främst av ny- och ombyggnationer av bostäder och lokaler och så utför vi såväl mindre projekt som större general- och totalentreprenader. Läs mer om våra tjänster.

  • Alla är välkomna

    Alla är välkomna förbi vårt kontor för en kaffe och att diskutera ett projekt.

Om oss

Elvbygg är ett företag som har anor sedan 60-talet, då företaget startades. Vi är mycket stolta över att vara det största lokala byggföretag i Enköping. Bolaget ägs till 100% av Circura AB. Vi har en omsättning på runt 200 miljoner och vi är 60 anställda varav 11 är tjänstemän.

Elvbyggs vision

Elvbygg ska vara det naturliga valet för byggnationer i Enköping med omnejd!

Elvbyggs affärsidé

Elvbygg är ett byggföretag som levererar rätt kvalité i alla led inom byggprocesser. Detta gör vi genom yrkesskicklig personal, nytänk och stort engagemang i allt vi gör!

Kontakta oss inför nästa projekt