Örsundsbro brandstation

År: 2018 – 2019
Generalentreprenad

I Örsundsbro uppför vi en ny brandstation åt beställaren Enköpings kommun, som kommer ersätta den befintliga stationen som inte uppfyller dagens krav. Projektet om 622 m2 BTA är i full gång och väntas stå klar våren 2019.

Kontakta oss inför nästa projekt