Myrangatan 13, 745 37 Enköping 0171-38883 info@elvbygg.se

Utbyggnad Hamreskolan i Västerås

År 2019 – 2019

Totalentreprenad

Utbyggnad av Hamreskolans matsal på uppdrag av Västerås kommun.

Kontakta oss inför nästa projekt