Utbyggnad Hamreskolan i Västerås

År 2019 – 2019

Totalentreprenad

Utbyggnad av Hamreskolans matsal på uppdrag av Västerås kommun.

Kontakta oss inför nästa projekt