Myrangatan 13, 745 37 Enköping 0171-38883 info@elvbygg.se

Västerviksgatan stamrenovering

År: 2019 – pågående

Totalentreprenad

Västerviksgatan, på Västerviksgatan utför vi åt Solporten Fastighets AB en stamrenovering samt ytskiktsrenovering om totalt 39 badrum. Projektet beräknas bli färdigställt till sommaren 2019.

Kontakta oss inför nästa projekt