Myrangatan 13, 745 37 Enköping 0171-38883 info@elvbygg.se

Västerviksgatan stamrenovering

År: 2019 – 2019

Totalentreprenad

Västerviksgatan, på Västerviksgatan utför vi åt Solporten Fastighets AB en stamrenovering samt ytskiktsrenovering om totalt 74 badrum.

Kontakta oss inför nästa projekt