Restaurang Chop Chop, Västerås

År: 2014-2015
Totalentreprenad

I Västerås har Elvbygg uppfört en helt ny restaurang med drive-thru åt beställaren Spicy Lime Chicken AB. I projektet ingick projektering, byggnation samt iordningställande runtom fastigheten med ytor, skyltar och belysningar.

Kontakta oss inför nästa projekt