Ombyggnation Traktorcentralen

2020 – 2021

Totalentreprenad

Traktorcentralen, ombyggnation av lokalen. Vi gör också en nybyggnad av verkstad för lack och kaross.

Beställare är Trakteko AB och omsättningen ligger på ca 12 miljoner.

Kontakta oss inför nästa projekt