Totalentreprenad

Ett byggföretag med kompetens och hjärta

I en totalentreprenad så ansvarar vi för både projektering och utförande. Kunden kommer till oss med en idé eller en enkel ramhandling. Vi tar fram alla nödvändiga handlingar, upphandlar underentreprenörer, material och levererar en slutprodukt.

Vi är bra på att sammansätta en projekteringsgrupp och att leda projekteringen framåt till ett resultat som gör kunden nöjd. Vi arbetar nära både kund och projektörer och ser till att kunden blir delaktig i projekteringen. Till grund för våra totalentreprenader ligger vanligtvis standardavtalet ABT06.

Kontakta oss inför nästa projekt